Katılım Ücretleri2
  • Sözlü Sunum: 1 yazar: €110, 2 yazar: herbiri €70, 3+ yazar: herbiri €60*
  • Uzaktan Sunum (veya poster): (1 yazar: €90, 2 yazar: herbiri €50, 3+ yazar: herbiri €40)**
  • İkinci Makale: €80

Önemli Tarihler:

  • Kayıt ve özet : 24 Şubat 2018
  • Son yazı gönderim tarihi (Özet, Tam makale veya Poster): 25 Mart 2018
  • Son ödeme tarihi: 4 Nisan 2018
  • Bildiri Kitabı yayın tarihi7 Nisan 2018 (özet veya tam metin yayınlanacaktır)
  • Bilimsel Dergi yayın tarihi: 11 April 2018
  • Konferans tarihleri13-14 Nisan 2018

 * Özet ya da tam metin göndermeniz durumunda gelen yazınız değerlendirilir ve en geç 5 gün içinde kabül mektubu gönderilir. Ödeme yapmanız durumunda makbuz ve resmi davet mektubu gönderilir. Son tarihi beklemeksizin ödeme yapmanız, seyahat planınızı daha uygun yapmanıza yardımcı olacaktır..

Kabül Süreci
1. Özet, tam metin veya poster ile kayıt yapılır
2. Komite yazınızı en geç 5 gün içinde değerlendirir, kabül durumunda resmi kabül yazısı ve ödeme metotları da içeren bir fatura gönderir.
3. Bu aşamada, yazınız kabül edilmiş ise ödemeyi yapabilirsiniz.
4. Ödeme gerçekleşmesi durumunda,komite tarafından size resmi davetiye mektubu gönderilir.
5. Konferansa bizzat veya uzaktan sunum yoluyla katılabilirsiniz.

Şimdi Kaydol

Go to top