Training teachers for a new era

Maria Mont Algamasilla and Dolors Masats
Universitat Autònoma De Barcelona (Vat Number Es-Q0818002H)